O nama Proizvodi Usluge Novosti i događaji Pridružite nam se Brošure Reference Kontakt
 
  Vijčani kompresori
  Klipni kompresori
  Stomatološki kompresori
  Postrojenje za pripremu vazduha
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Rotacijske duvaljke
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni delovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
 
  

Sve više i više korisnika bira KAESER

 

Industrija i obrt

Većinu industrijskih zahteva za komprimovanim vazduhom zadovoljavaju rotacijski vijčani kompresori, koji se takođe sve više koriste u industriji i zanatstvu. KAESER vijčani kompresori sa SIGMA PROFILE rotorima odražavaju rastući trend, jer se u svetu koristi više od 200.000 ovih štedljivih i pouzdanih sistema.

screw compressors

rotary screw vacuum packages

Evakuisanje prašine, pakovanje, filtracija

KAESER rotacijski vijčani vakuumski uređaji sa specijalnim KAESER vakuumskim agregatom prilagođeni su za usisavanje prašine, pakovanje, testiranje, sušenje, otplinjavanje i filtriranje, punjenje boca i tuba. Ove jedinice su opremljene i savremenim kompjuterski upravljačkim uređajem SIGMA CONTROL.

Proizvodnja PET boca

KAESER je razvio naročito ekonomičan sistem komprimovanog vazduha  SIGMA PET AIR za proizvodnju PET boca. Sastoji se od stepena niskog pritiska (vijčani kompresor, upravljački vazduh),  stepena visokog pritiska (pojačivač, oblikovanje izduvavanjem) i rashladnog sušača. Prednosti su niski investicijski troškovi i troškovi pogona kao i visoka pogonska sigurnost.

screw compressors

rotary blowers

Vakuumske i pod pritiskom primene

Kaeser klipno rotacijske duvaljke sa OMEGA PROFIL-om koriste se u vakuumskim/pod pritiskom aplikacijama za sušenje, snadbevanje vazduhom pročistača otpadnih voda, transport praškastog ili zrnastog materijala, čišćenje usisavanjem, ispitivanje i pakovanje.

Komprimovani vazduh za primenu u pomorstvu

KAESER KOMPRESSOREN takođe nudi specijalizovani asortiman proizvoda za komprimovani vazduh posebno prilagođen zahtevima korisnika u pomorstvu. Rotacijski vijčani kompresori, na primjer, se koriste za proizvodnju radnog vazduha i dostavu komprimprimovanog vazduha za posebne primene, kao što je proizvodnja azota. Rotacijske duvaljke se takođe koriste za obradu otpadnih voda na velikim brodovima za krstarenje.

Mobilair diesel-driven compressors

Tunelogradnja i zaštita voda od zagađenja

Diesel MOBILAIR kompresori su i ekonomični i višenamenski. Oni se koriste u širokom rasponu primena, kao što su snadbevanje vazduhom za projekte izgradnje tunela (npr. tunel Gotthard Base Tunnel) ili za kranove za ulje koji se koriste za sakupljanje prosutog ulja u lukama.

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov prostor za alat
KAESER - informativna literatura

Logo-fewer-CO2-emissions