Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  Klipni kompresori
  Stomatološki kompresori
Postrojenje za pripremu vazduha
    Sušenje
    Filtracija
    Sistemi za punjenje vazdušne mreže
    Rezervoari za vazduh
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Rotacijske duvaljke
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni delovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
 
 
  

Postrojenje za pripremu vazduha

 

Zavisno od primjene ili industrije trebaće vam suv, čist ili čak i sterilan komprimovani vazduh. Sa kompanijom KAESER dobićete kvalitet vazduha sa nivoom zagađenja koji se delomično nalazi ispod granica očekivanja.

Kakva je najbolja priprema vazduha za Vaše potrebe? Za detaljnije informacije odaberite željeni tip uređaja na levoj strani ili se za savet obratite nekom od naših stručnjaka.

Sušenje

Atmosferski vazduh usisan u kompresor mešavina je gasova koja uvek sadrži vodenu paru. Međutim, količina vodene pare koju vazduh može prenositi menja se i većinom je zavisna od temperature. Kako temperatura vazduha raste - do čega dolazi tokom kompresije - tako raste i sposobnost vazduha za zadržavanje vlage. Sa hlađenjem vazduha smanjuje se i kapacitet zadržavanja vlage što uzrokuje kondezovanje vodene pare. Taj kondenzat se zatim uklanja u centrifugalnom separatoru ili rezervoaru za vazduh iza kompresora. Vazduh čak i tada može biti potpuno zasićen vodenom parom. Zbog toga se daljim hlađenjem vazduha značajne količine kondenzata mogu akumulirati u cevima za distribuciju vazduha i tačkama oduzimanja. Ispad sistema, zastoj proizvodnje i skupo servisiranje te popravljanje su stoga neizbežni bez dodatnog sušenja vazduha.

Filteriranje

Kompresor prosečno usisa do 190 miliona čestica prljavštine, ugljovodonika, virusa i bakterija sa svakim kubnim metrom atmosferskog vazduha. Sam kompresor može ukloniti samo veće čestice prljavštine, a većina štetnih materija ostaje u komprimovanom vazduhu. To znači da je za većinu aplikacija potrebna brižljiva priprema vazduha. Čist, kvalitetan komprimovani vazduh povećava trajnost pneumatskog alata, osigurava vrhunske performanse pneumatskih mašina i kontrolnih sistema te cevi i ventile oslobađa od štetnih materija. Stoga ne smanjuje samo troškove servisiranja, održavanja i popravljanja nego i početne investicione troškove.

Skladištenje komprimovanog vazduha

Zbog svog kapaciteta skladištenja i privremenog spremanja, rezervoar za vazduh igra ključnu ulogu u instalaciji komprimovanog vazduha: Pruža kapacitet tokom razdoblja vršnih potreba i često se koristi za odvajanje kondenzata iz komprimovanog vazduha. Zbog toga je za rezervoar važno da bude pravilno dimenzioniran za specifični sistem, otporan na koroziju i da ima duge intervale provera. Rezervoar za vazduh kompanije KESER ispunjavaju sve ove zahteve.
Instalacija na licu mesta bi takođe trebala biti što jednostavnija: Svaki rezervoar za vazduh KAESER isporučuje se sastavljen i spreman za instalaciju s kompletnim EasyFit sistemom rezervoara.

Sistemi za punjenje vazdušne mreže

Sistemi za pripremu komprimovanog vazduha konstruisani su za određeni omer protoka vazduha koji se potiskuje nasuprot komprimovanom vazduhu u mreži za distribuciju vazduha ukoliko sistem radi pod punim opterećenjem. Ukoliko ovog otpora međutim nema, na primer tokom razdoblja niskog opterećenja ili mirovanja, može se dogoditi da sušilice i filteri budu podložni neočekivanom porastu protoka vazduha do kog dolazi prilikom ponovnog pokretanja sistema. Tu pojavu sprečavaju sistemi za punjenje vazdušne mreže. Ne osiguravaju samo konzistentni kvalitet komprimovanog vazduha nego i povećavaju pouzdanost sistema te značajno produžavaju životni vek opreme za pripremu vazduha.

Tehnologija obrade kondenzata

Kondenzat je neizbežan rezultat kompresije vazduha. To je hemijski agresivna tečnost koja se uglavnom sastoji od vode, ali sadrži i čestice ulja i prljavštine ( na primer rđu ). Ako se ne ispušta redovno na svim sabirnim točkama, može usled korozije uzrokovati prekid rada i ozbiljna oštećenja sistema za komprimovani vazduh. Iskustva pokazuju da ispusti sa kontrolisanim protokom s vremenom postaju nepouzdani, dok vremenski kontrolisani ispusti mogu biti izvor znatnih gubitaka vazduha. ECO DRAIN, koji se oslanja na elektronsku detekciju nivoa kondenzata, nudi savršeno rešenje. Ispuštač kondenzata ECO DRAIN
Kondenzat je neizbežan rezultat kompresije vazduha. To je hemijski agresivna tečnost koja se uglavnom sastoji od vode, ali sadrži i čestice ulja i prljavštine. Ako se neobrađena ispusti u okolinu, ta kombinacija materija može uzrokovati ozbiljna zagađenja. Zakoni o zaštiti voda propisuju da se zagađena voda mora obraditi da bi se postigle propisani nivoi sigurnosti čistoće. Sistemi za obradu kondenzata AQUAMAT kompanije KAESER KOMPRESSOREN čine upravo to: održavaju nivoa štetnih materija strogo unutar zakonskih granica ( na primer, maksimalno 10 ili 20 mg/l za ugljovodonike ).

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov prostor za alat
KAESER - informativna literatura

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
BPP Group d.o.o , info@kompresorisrbija.rs