Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  Klipni kompresori
  Stomatološki kompresori
Postrojenje za pripremu vazduha
  Sušenje
      TAH - TCH rashladni sušači
      Rashladni sušači SECOTEC®
      Štedni rashladni sušač TG-TI
      THP Visokotlačni rashladni sušači
      Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
      Sistem vazduha za disanje
    Sistem čistog vazduha
    Filtracija
    Sistemi za punjenje vazdušne mreže
    Rezervoari za vazduh
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Rotacijske duvaljke
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni delovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
 
 
  

Sistem čistog vazduha

 

Tehnički podaci

Serija: DA
Količina protoka: 1,15 do 154,53 m³/min
Tlačno rosište: do -70 °C

DA

KAESER-ov sistem čistog vazduha može postići visoki stepen čistoće i suvoće komprimovanog vazduha. Sistem obuhvata centrifuglani separator, mikrofilter, predfilter (kao dodatnu sigurnost), komoru za sušenje s hemijskim obnavljanjem bez uticaja topline, upijač s aktivnim ugljenom pročišćivač čestica ugrađene u uobičajeno kučište i međusobno spojene za trenutnu upotrebu. Postiže se čistoća klase 1 prema standardima ISO 8573-1 za sadržaj prašine, vode i ulja, što je oko 100.000 puta čišče od prosečnog ambijentalnog vazduha.

Prednosti:

KAESER-ov sistem čistog vazduha priprema komprimovani vazduh u šest nivoa:

  1. FA centrifugalni separator za uklanjanje kondenzata u vazduhu je opremljen s ECO DRAIN električnim ispustom kondenzata
  2. FE mikrofilter za ukljanjanje čvrstih čestica većih od 0,01 µm i aerosola je opremljen s ECO DRAIN električnim ispustom kondenzata i meračem diferencijalnog pritiska s funkcijom preklapanja.
  3. FC predfilter (za dodatnu sigurnost) je opremljen s ECO DRAIN električnim ispustom kondenzata i meračem diferencijalnog pritiska s funkcijom preklapanja.
  4. Model DC komore za sušenje s hemijskim obnavljanjem bez uticaja topline za uklanjanje svih tragova vlage do potisnog rosišta od -40 do -70°C.
  5. Model ACT upijača s aktivnim ugljenikom za uklanjanje preostalih ugljikovodonika pomoću upijanja i kapilarne kondenzacije
  6. FD pročistač čestica na izlazu upijača za zadržavanje prašine aktivnog ugljenika koja nastaje trošenjem 

 


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER - informativna literatura

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
BPP Group d.o.o , info@kompresorisrbija.rs