Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
  Vijčani kompresori
  Klipni kompresori
  Stomatološki kompresori
Postrojenje za pripremu vazduha
  Sušenje
      TAH - TCH rashladni sušači
      Rashladni sušači SECOTEC®
      Štedni rashladni sušač TG-TI
      THP rashladni sušači visokog pritiska
      Membranski sušači
      Adsorpcioni sušači s hladnom regeneracijom
      Adsorpcioni sušači s toplom regeneracijom
      Hybritec sušači
    Sistem vazduha za disanje
      Sistem čistog vazduha
    Filtracija
    Sistemi za punjenje vazdušne mreže
    Rezervoari za vazduh
    Tehnologija obrade kondenzata
  Upravljački sklopovi
  Vijčani vakuumski uređaji
  Rotacijske duvaljke
  Mobilni vijčani kompresori
  Pneumatski alati - Pribor
  Originalni delovi
  SIGMA PET AIR
  Contracting
 
 
  

Sistem vazduha za disanje

 

Tehnički podaci

Serija: DAP
Omer protoka: 0,15 do 13,33 m³/min

DFH air

Komprimovani se vazduh može koristiti za disanje tek nakon pravilne pripreme. Ne sme sadržati zagađivače kao što su vlaga, tvrde čestice, ulje ili uljne pare, ugljen monoksid, ugljen dioksid, sumporni dioksid, azot oksid ili ugljovodonik. Ugljen monoksid je naročito opasan jer i u najmanjim količinama brzo uzrokuje dezorijentaciju i nesposobnost. Sistem vazduha za disanje KAESER ispunjava sve zahteve kvaliteta međunarodnih standarda kao što su OSHA, CSA, AS, DIN/EN 12021 čak i prema evropskoj farmakologiji (Pharmacopèe Europèene, European Pharmacopeia).
 

Prednosti:
  • Vazduh za disanje prema zakonskim zahtevima
  • Sistem vazduha za disanje KAESER obuhvata pet faza obrade za dobijanje čistog vazduha: predfilter serije FC za uklanjanje kapljica vlage, prašine, zemlje, rđe, ulja i drugih čestica većih od 1 µm. Opreljen je s ECO DRAIN elektronskim odvodom kondenzata; filtarskim monitorom i ekranom
    1. Mikrofiltri serije FE za uklanjanje čestica i aerosola manjih od 0.01 µm. Opreljen je s ECO DRAIN elektroničkim odvodom kondenzata; filtarskim monitorom i ekranom
    2. DC serija komora za sušenje s hemijskim obnavljanjem, opremljenja s ECO CONTROL II regulatora delomičnog opterećenja (od DAP 12 nadalje), adsorpcijom vodene pare i ugljičnog dioksida, suši komprimovani vazduh do rosišta pritiska od -40°C.
    3. Adsorber na aktivni ugljen i katalitički pretvarač za adsorpciju ugljikovodičnih parova, kiselinskih komponenata i oksidacije ugljen monoksida u ugljen dioksid
    4. Serija niza FD filtra za čestiče; s filtarskim monitorom i ekranom

 


 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER - informativna literatura

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
BPP Group d.o.o , info@kompresorisrbija.rs