Proizvodi Usluge Usluge preko Interneta Brošure Reference O nama Kontakti Novosti i događaji Pridružite nam se
 
 
   
  Predlozi nacrta
Toolbox
    Konverzija
    Kondenzat
    Iskorišćavanje toplote
    Pad pritiska
    Propuštanje
  Veličina rezervoara za vazduh
    Standard kubik metar
    Euro kalkulator
    Procena potreba za vazduhom
 
 
   Izračunavanje veličine rezervoara za vazduh 
Molimo Vas da za označavanje decimalnog mesta koristite decimalnu tačku, a ne zarez!

SI - jedinice
US - jedinice

Proračun kao za tampon volumen Proračun prema dopuštenoj učestalosti isključenja-uključenja
Zahtevani protok  V   m³/min Zahtevani vršni protok V2   m³/min
Vreme premošćavanja  t   min Kapacitet najvećeg priključenog kompresora*  V1   m³/min
Inicijalni pritisak rezervoara PI   bar Pritisak isklopa Pmax   
Krajnji pritisak rezervoara  PF   bar Pritisak uklopa Pmin   bar
Dodatna isporuka kompresora nije uzeta u obzir Dopuštena učestalost uklopa**  Z  1/h
Faktor iskorišćenja:*** %
V2 : V1  
Volumen rezervoara  VR    Volumen rezervoara  VR   

** Maksimalno dozvoljena uklopna frekvencija po satu najvećeg kompresora. Orijentacijska vrednost: Kompresori do 18.5 kW Z=120, do 75 kW Z=60, preko 75 kW Z=30. 
***Kritični slučaj: Kompresori se moraju češće uključivati ako rade uz 50% radnog ciklusa (iskoristivosti)
Faktor iskoristivosti A = (V2/V1) = 0.5

 
KAESER home Sitemap
VIŠE INFORMACIJA
KAESER-ov prostor za alat
KAESER - informativna literatura

ico_contactKontakt formular

Logo-fewer-CO2-emissions

nazad top
BPP Group d.o.o , info@kompresorisrbija.rs